Welkom op Expertes.brussels!

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd als expertes in de media en raden van bestuur. Zoekt u een experte voor een interview, een conferentie of een raad van bestuur? Expertes.brussels is een gegevensdatabank met meer dan tweehonderd vrouwelijke expertes uit zeer uiteenlopende domeinen die wonen en werken in Brussel.

 Doe mee, schrijf u in!

Approved
Karine Breckpot
Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Als Professor Immunologie aan de Vrije Universiteit Brussel ben ik betrokken bij (1) onderwijs omtrent immunologie, cel en gentherapie, (2) onderzoek omtrent kanker immunologie/immuuntherapie en (3) de Ethische Commissie voor Proefdiergebruik (voorzitter).

Approved
Laetitia Nolet
Politique | Politiek en instellingen, Espace et environnement | Ruimte en milieu
Expérience | Ervaring:

Criminologist and nurse, she has managed for 8 years the Belgian Forum for Prevention and Urban Security (FBPSU asbl), the association of Belgian municipalities dedicated to the improvement of local prevention programs the fight against crime and urban insecurity.

Approved
Aline Yasmin Dalvi
Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Gestion et développement conceptuel de projets interdisciplinaires articulés entre art, culture, philosophie, anthropologie, politique et autres. Organisation d'événements et programmation artistique et culturelle; curactrice;
Consultante des projets artistiques multidisciplinaires; productrice internationale entre Bresil et Europe.

Approved
Anne Fievez
Média et ICT | Media en ICT
Expérience | Ervaring:

direction départements informatiques , grands projets stratégiques avec impacts informatiques ,

Approved
Maria Martin de Almagro
Politique | Politiek en instellingen, Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Je suis professeur assistante en Affaires Internationales au Vesalius College (VUB). Je m'interesse aux questions de securite internationale avec une perspective feministe, et plus particulierement sur le continent africain et sudamericain.

Approved
Aube Wirtgen
Droit | Recht
Expérience | Ervaring:

Docent publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Advocaat aan de balie te Brussel.
Lid van Hoge Raad voor de Justitie.
Expertise : staats- en bestuursrecht (rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, openbaar ambt en tuchtrecht, recht van de lokale besturen, overheidsaansprakelijkheid en publieke ondernemingen)

Approved
Gunilla De Graef
Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Sciences humaines | Menswetenschappen, Société | Samenleving
Expérience | Ervaring:

Gunilla ontwikkelt al 15 jaar originele trainingen rond het thema interculturele competenties. Daarnaast verleent ze advies en ondersteuning op maat rond diversiteitsmanagment in organisaties.

Doorheen enkele langdurige buitenlandse studieverblijven en velerlei internationale professionele opdrachten kreeg Gunilla de smaak van het omgaan met verschillen te pakken. Ze studeerde Intercultureel Management in Mechelen en volgde ook een masterclass Social Profit en Publiek Management aan de UAMS.

Momenteel is ze onderzoeker diversiteit en docent interculturele communicatie op de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Voorheen was ze werkzaam als stafmedewerker op het Vlaams Expertisecentrum Kruispunt Migratie-Integratie en van 2002 tot 2012 bij CIMIC, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie.

Approved
Eva Swyngedouw
Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Als post-doctoraal onderzoeker aan Cosmopolis (VUB) ben ik voornamelijk geïnteresseerd in de volgende thema's: de stad, migratie en integratie, gender, & de creatieve industrie

Approved
Audrey Adam
Média et ICT | Media en ICT, Droit | Recht
Expérience | Ervaring:

Mérite sportif de la ville de Mouscron en 1996 / études d’information et de communication à l’Université Libre de Bruxelles de 1995 à 1999 / stages à la rédaction de Charleroi du quotidien Le Matin et à la RTBF Radio / carrière professionnelle de journaliste free lance pour Le Soir à partir de 1998 / études de droit à l’Université Libre de Bruxelles de 2004 à 2009 / carrière professionnelle d’avocate au barreau de Bruxelles jusqu’en 2014 et depuis lors au barreau de Namur / pratique le droit de la presse et de la liberté d’expression, le droit de la création (droit d’auteur et droits voisins) / - See more at: http://www.englebert.info/fr/le-cabinet.html#adam

Approved
Eline Severs
Société | Samenleving, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Ik verricht sinds 2008 wetenschappelijk onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen en etnisch-culturele minderheden, de legitimiteit van representatieve democratie en de betekenis van democratische innovaties, zoals referenda en loting.

Approved
Lena Ildiko Vincze N.
Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Lena Ildiko VINCZE N. is a Belgian-Hungarian Psychotherapist, Groupwork Practitioner and Mentor in Brussels, Belgium since 2010.

She works with groups and individuals on private and career issues - in English, French and Hungarian.

She is mentor in the 'Sterke Onderneemsters in BXL' network by Markant vzw; she is author and reviewer of the International Journal of Psychotherapy. Her work on multiculturalism was published by the Hungarian Academy of Sciences. She is author/co-author of two lecture notes at the Corvinus University of Budapest, Hungary. She manages an inclusive Register of Psychotherapy Practitioners in Belgium.

Formerly, she held a Senior Researcher position at the IFB, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium, and worked as a Senior Advisor at the Prime Minister's Office in Hungary.

She was rewarded with a Diploma in Groupwork Practice by the Institute of Group Analysis in the UK; and she has been a Certified Gordon Instructor of the Hungarian Gordon Association. She has completed her university studies in the Netherlands and in Hungary, with excellence.

Approved
Rita Morbée
Economie | Economie, Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Jarenlange ervaring in commerciële directie in bedrijven uit de voedingssector, grootdistributie, interimkantoren, federatie.

Jump to page:
1 2 3 4 5