Welkom op Expertes.brussels!

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd als expertes in de media en raden van bestuur. Zoekt u een experte voor een interview, een conferentie of een raad van bestuur? Expertes.brussels is een gegevensdatabank met meer dan tweehonderd vrouwelijke expertes uit zeer uiteenlopende domeinen die wonen en werken in Brussel.

 Doe mee, schrijf u in!

Approved
Marie Cappart
Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen, Sciences humaines | Menswetenschappen, Société | Samenleving
Expérience | Ervaring:

Historienne anglo-belge spécialisée dans l'histoire des familles et la généalogie, Marie Cappart mettra à votre profit son expérience et son savoir dans les domaines historiques ( belgique et angleterre principalement), généalogique, royauté ( généalogies royales, liens etc.) , premiere et seconde guerre mondiale pour renforcer vos projets et productions. Plusieurs expériences médias (RTBF, BBC...)

Approved
Elvira Haezendonck
Economie | Economie, Espace et environnement | Ruimte en milieu
Expérience | Ervaring:

Infrastructuur, project management, PPS, maatschappelijke verantwoordelijkheid, strategie, havens en mobiliteit

Approved
Ashley Vandekerckhove
Sciences humaines | Menswetenschappen, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Beleidsmedewerkster Vrouwenraad
Master Theoretische en Experimentele Psychologie
Master Gender en Diversiteit (nog lopende)
Interesse in genderstereotypering, impliciete bias, verschillende vormen van seksisme zoals benevolent en hostile sexism, genderbewust lesgeven, genderlinguïstiek

Approved
Caroline Van Meerbeek
Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen, Société | Samenleving
Expérience | Ervaring:

Mijn ervaring en kennis liggen grotendeels in het domein van de hedendaagse kunst, het socio-culturele werkveld en in de kunst- en cultuureducatie.

Bij de KMSKB was ik voortrekker in het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van programma's voor voor specifieke en superdiverse doelgroepen: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met socio-economische moeilijkheden, mensen met een mentale en/of fysieke beperking...

Ik ben gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst (kunst na 1945) en dan met name hedendaagse beeldhouwkunst en conceptuele installatiekunst en doceer hier ook in. Ik zoek de contradicties binnen kunst en maatschappij op.

Daarnaast werk ik als socio-cultureel educator bij Femma en heb ik sterke ideeën omtrent de rol van de vrouw in onze maatschappij, in een grootstedelijke context, genderkwesties en feminisme.

Approved
Yoneko Nurtantio
Espace et environnement | Ruimte en milieu
Expérience | Ervaring:

Yoneko NURTANTIO (1991) est auteure de "Zéro gaspi !" (éd. Larousse, 2017). Dotée d'une longue expérience en animation et en gestion des groupes, elle possède un certificat en "Gaspillage alimentaire" délivré par AgroParisTech.

+ Organisatrice du challenge JUST KEEP IT - 21 jours sans gaspillage | 21 dagen zonder verspilling (1-21/10/2018) www.justkeepit.be

+ Présidente de l'ASBL Nurtantio Projects: www.nurtantio-projects.com
---
Yoneko NURTANTIO (1991) is auteur van het boek "Zéro gaspi !" ("Geen verspilling!"), uitgegeven door Larousse. Met veel ervaring in groepsmanagement en facilitatie heeft ze een certificaat in "Voedselverspilling" behaald, uitgegeven door AgroParisTech.

+ Oprichter van de challenge JUST KEEP IT - 21 jours sans gaspillage | 21 dagen zonder verspilling (1-21/10/2018) www.justkeepit.be

+ Voorzitster van de vzw Nurtantio Projects: www.nurtantio-projects.com

Approved
Charlotte Pauwelyn
Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Na 12 jaar in de nationale Federatie Wit-Gele Kruis gewerkt te hebben ben ik zelfstandig consultant geworden in verband met ouderenzorg, thuiszorg. Nadien nog 10 jaar voor Huis van Gezondheid gewerkt in Brussel. Ik ben Voorzitter van Abbeyfield Vlaanderen.

Approved
Nathalie Vermeulen
Science | Exacte wetenschappen
Expérience | Ervaring:

Na het behalen van een doctoraat in de ingenieurswetenschappen aan de VUB in 2008 heb ik me verder verdiept in fundamenteel en toegepast onderzoek rond lichttechnologie en heb ik o.a. gefungeerd als jurylid in selectiecommissies voor onderzoeksmandaten in de ingenieurswetenschappen.

Approved
Christine Destexhe
Economie | Economie, Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Droit | Recht
Expérience | Ervaring:

Christine Destexhe est diplômée et agrégée en droit. Elle est en outre titulaire d’un Master in Intercultural Management de l'ICHEC Brussels Management School.
Elle a acquis, au cours de sa carrière professionnelle depuis 1994 dans plusieurs entreprises, des compétences dans la vente, la rédaction et la négociation de contrats internationaux, ainsi que dans l’élaboration de stratégies commerciales à l’international.
Elle a notamment travaillé chez IBA (Ion Beam Applications SA à Louvain-la-Neuve), chez NDS (New Distribution Systems NV à Herentals), chez Carmeuse SA à Seilles, à l’American European Business Institute dans le Maryland aux États-Unis et dans divers bureaux d’avocats en Belgique, en Italie et en Californie.
Outre son activité comme conseillère en commerce extérieur auprès des PME, elle anime régulièrement, en Belgique et à l’étranger, des formations et des conférences auprès de divers organismes dédiés à l’export, de chambres de commerce, de centres de formation ou d’écoles de commerce.

Approved
Aube Wirtgen
Droit | Recht
Expérience | Ervaring:

Docent publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Advocaat aan de balie te Brussel.
Lid van Hoge Raad voor de Justitie.
Expertise : staats- en bestuursrecht (rechtsbescherming tegen het overheidsoptreden, openbaar ambt en tuchtrecht, recht van de lokale besturen, overheidsaansprakelijkheid en publieke ondernemingen)

Approved
Elisabeth Bekers
Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen
Expérience | Ervaring:

literatuurwetenschapper postkoloniale letterkunde; docent postkoloniale en Britse letterkunde

Approved
Farida Boujraf
Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Master en psychologie clinique et sociale, thérapeute agréée en systémique interactionnelle et stratégique. Expérience en thérapie depuis 1990 : individuel, couple et famille. Supervision et formations d'équipe, polyvalence (nombreux outils en communication, massage, santé, alimentation, éducation physique).

Approved
Jeltsen Peeters
Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Sinds 2010 werkzaam aan de Vrije Universiteit Brussel als wetenschappelijk onderzoeker. Mijn expertise situeert zich voornamelijk in de volgende domeinen: zelf-gestuurd leren, autonomie van leerlingen, onderwijsinnovatie, informeel leren, levenslang leren, mobile learning, en learning analytics.

Jump to page:
1 2 3 4 5