Welkom op Expertes.brussels!

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd als expertes in de media en raden van bestuur. Zoekt u een experte voor een interview, een conferentie of een raad van bestuur? Expertes.brussels is een gegevensdatabank met meer dan tweehonderd vrouwelijke expertes uit zeer uiteenlopende domeinen die wonen en werken in Brussel.

 Doe mee, schrijf u in!

Approved
Caroline Van Meerbeek
Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen, Société | Samenleving
Expérience | Ervaring:

Mijn ervaring en kennis liggen grotendeels in het domein van de hedendaagse kunst, het socio-culturele werkveld en in de kunst- en cultuureducatie.

Bij de KMSKB was ik voortrekker in het organiseren van activiteiten en het ontwikkelen van programma's voor voor specifieke en superdiverse doelgroepen: blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met socio-economische moeilijkheden, mensen met een mentale en/of fysieke beperking...

Ik ben gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst (kunst na 1945) en dan met name hedendaagse beeldhouwkunst en conceptuele installatiekunst en doceer hier ook in. Ik zoek de contradicties binnen kunst en maatschappij op.

Daarnaast werk ik als socio-cultureel educator bij Femma en heb ik sterke ideeën omtrent de rol van de vrouw in onze maatschappij, in een grootstedelijke context, genderkwesties en feminisme.

Approved
Valerie Vermeire
Economie | Economie, Science | Exacte wetenschappen, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Depuis 15 ans, j'exerce des fonctions de management en finance, audit et ressources humaines dans le secteur des telecoms, un environnement en constante evolution.

Approved
Karen Donders
Economie | Economie, Média et ICT | Media en ICT
Expérience | Ervaring:

Docent aan de Vrije Universiteit Brussel. Doceert vakken inzake mediabeleid en media-economie.

Approved
Yasmin Van Damme
Droit | Recht, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

ex-academicus gespecialiseerd in strafrecht. Momenteel werkzaam als beleidsmedewerker seksuele uitbuiting van kinderen bij Child Focus. Expertisedomeinen: kinderrechten-seksuele uitbuiting van kinderen zowel online als offline-prostitutie-mensenhandel.

Approved
Cécile Vandewoude
Politique | Politiek en instellingen, Droit | Recht, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

10 jaar ervaring in alle aspecten van het internationaal publiekrecht.
3 jaar ervaring met het voeren van juridische, politieke en diplomatieke onderhandelingen en het opzetten van onderhandelingsstrategieën.
6 jaar ervaring in het verrichten van juridisch, empirisch en vergelijkend onderzoek.
6 jaar ervaring in het omgaan met niet-governementele organisaties zoals Amnesty International, Médecins du Monde and End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes Belgium ("ECPAT Belgium") en overheidsinstanties zoals FOD Buitenlandse Zaken.
6 jaar ervaring met public speaking, het verzorgen van lezingen, deelname aan en organiseren van conferenties in binnen- en buitenland.
6 jaar ervaring met project, time and people management.
3 jaar ervaring met het werken in een internationale staf (UN and SHAPE).
10 jaar werkervaring in een meertalige multiculturele omgeving waarin verschillende culturele opvattingen, waarden en meningen vertegenwoordigd zijn.

Approved
Cathy Becq
Economie | Economie, Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen
Expérience | Ervaring:

I offer business mentoring services for art, culture, creative and, generally any business that wants to rethink its strategy and organization to catch up with our volatile and uncertain environment.

I help companies develop successful and professionally led organisations by expanding their vision and giving them the right business support in order to be better equipped to build a strong and sustainable future.

My ambition is to question the status quo to bring fresh perspectives and, by doing so, move people and their companies forward.

I have been mentoring and advising startups, entrepreneurs and small businesses for over 20 years. I have also been an entrepreneur, a CFO, a board member. Therefore, my business acumen can bring important elements to the table.

My multi-layered background has fed my original approach. I apply techniques from the entrepreneurship (Empathy Map, Value Proposition Design and Business Model Generation canvases,…), business, life coaching and creative realms (trained facilitator of LEGO® Serious Play® method and materials). My approach is based on trends watching for the companies that I mentor, with the aim to enlarge their vision on strategic challenges.

Although I love the Big Picture, I have a hands-on approach, bridging strategy and operations.

My coaching skills are also an important asset when it comes to working in teams and with individuals.
I am flexible, curious, tenacious and easy to get along. Having spent 8 years abroad (Middle East and Australia), I am adaptable and am used to deal with different cultural backgrounds.

Approved
Dominique Maes
Science | Exacte wetenschappen
Expérience | Ervaring:

Mijn expertise behelst
1. het bestuderen van fazeovergangen in proteine oplossingen e.g. kristallisatie
2. Voor het bovenstaande onderzoek ben en was ik betrokken bij verschillende ruimte experimenten met ESA, NASA en recentelijk ook JAXA.

Approved
Aurélie Couvreur
Economie | Economie, Média et ICT | Media en ICT
Expérience | Ervaring:

Licenciée en sciences-économiques; 19 années en marketing et communication; Gérante de Serendipities; Co-fondatrice de Womanity ASBL et d'Entrepreneurs Weekends; Coach en création d'entreprise (Entrepreneurs Weekend, NEST'up, Bruxelles Pionnières,..) particulièrement dans de nouveaux métiers (ICT, startups et développement durable)

Approved
Elke Duden
Droit | Recht
Expérience | Ervaring:

Advocaat/Avocat
Arbeidsrecht/droit des employ
Pensioenrecht/droit des pensions
Corporate Governance
Member of Guberna (+ courses at Vlerick management school)

Approved
Fatma Arikoglu
Média et ICT | Media en ICT, Société | Samenleving, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Onderzoek naar en publicaties rond gender en asiel/migratiebeleid, geweld op vrouwen, taalbeleid, huwelijksmigratie, gelijke kansen, beeldvorming, identiteit, diversiteit. Vormingen rond deze thema's.

Approved
Eline Menu
Sciences humaines | Menswetenschappen, Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Na een één-jarig onderzoeksmandaat aan Cornell University, NYC; werk ik reeds 10 jaar als post-doc, in het Hematologie en Immunologie labo aan de Vrije Universiteit Brussel waardoor ik een brede kennis in hemato-oncologie heb opgebouwd. De onderzoeksgroep die ik leid concentreert zich op zowel immunotherapie alsook het ontrafelen van de cellulaire interacties in de beenmergomgeving. Dit zowel door in vitro als in vivo experimenten. Bovendien heb ik reeds verschillende jaren ervaring als ad-hoc reviewer voor verschillende hoogwaardige kanker tijdschrijften. Ik ben ook reeds gevraagd door (internationale) Research Funds om projectaanvragen te beoordelen. Tenslotte fungeer ik regelmatig als Expert Reviewer voor de American Society of Hematology. Bovendien ben ik recentelijk aan de VUB aangesteld in het Tenure Track stelsel. Ik zou nu graag mijn kennis delen en actief bijdragen aan het verspreiden van wetenschappelijk know-how in Brussel en België.

Approved
Gwendoline Viatour
Politique | Politiek en instellingen, Espace et environnement | Ruimte en milieu, Société | Samenleving
Expérience | Ervaring:

Passionnée par la conservation de la nature, celle-ci est le "fil vert" de mon parcours professionnel. Bio-ingénieure, j'ai travaillé dans les départements 'Environnement et Développement Durable" de différentes entreprises, et ensuite en ONG où je suis actuellement. Mes différentes fonctions m'ont amenée à travailler au niveau politique et en communication. Je m'intéresse également aux thématiques de Genre et y travaille au sein de mon organisation. Je serais ravie de pouvoir amener mon expertise au sein de votre conseil d'administration!

Jump to page:
1 2 3 4 5