Welkom op Expertes.brussels!

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd als expertes in de media en raden van bestuur. Zoekt u een experte voor een interview, een conferentie of een raad van bestuur? Expertes.brussels is een gegevensdatabank met meer dan tweehonderd vrouwelijke expertes uit zeer uiteenlopende domeinen die wonen en werken in Brussel.

 Doe mee, schrijf u in!

Approved
Katrien De Koster
Société | Samenleving, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Coördinatrice Helpdesk Vlaanderen, GAMS vzw:
een organisatie die zich inzet tegen vrouwelijke genitale verminking en andere vormen van gendergerelateerd geweld

Approved
Anne Pinchart
Economie | Economie, Education et enseignement | Educatie en onderwijs, Sciences humaines | Menswetenschappen
Expérience | Ervaring:

Membre du conseil d'administration d'Emakina Group
Membre du Comité d'Audit et du comité de rémunération d'Emakina.
Maitre assistante EPHEC et Responsable des ressources humaines -services administratifs EPHEC

Approved
Sandra Van Vlierberghe
Science | Exacte wetenschappen, Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Polymeerchemie, Biomaterialen, Medische implantaten, Coatings, Hydrogelen, Polymeerverwerking, 3D printing, electrospinning

Approved
Farida ZOUJ
Art et étude culturelle | Kunst en cultuurwetenschappen
Expérience | Ervaring:

test

Approved
Irene Zeilinger
Espace et environnement | Ruimte en milieu, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Sociologue, auteure, formatrice d'autodéfense féministe. Active dans le domaine de la prévention primaire des violences depuis plus de 20 ans. Directrice de Garance ASBL.

Approved
Ilse Weets
Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Ik ben coördinator van het Belgisch Diabetes Register, dat onderzoek doet in het domein van type 1 diabetes. Ik doe onderzoek naar epidemiologie van type 1 diabetes en predictie van diabetes bij risicopersonen. Ik ben ook dienstverantwoordelijke van het laboratorium Hematologie en Klinische Chemie van het UZ Brussel.

Approved
Charlotte Pauwelyn
Santé | Gezondheid
Expérience | Ervaring:

Na 12 jaar in de nationale Federatie Wit-Gele Kruis gewerkt te hebben ben ik zelfstandig consultant geworden in verband met ouderenzorg, thuiszorg. Nadien nog 10 jaar voor Huis van Gezondheid gewerkt in Brussel. Ik ben Voorzitter van Abbeyfield Vlaanderen.

Approved
Elvira Haezendonck
Economie | Economie, Espace et environnement | Ruimte en milieu
Expérience | Ervaring:

Infrastructuur, project management, PPS, maatschappelijke verantwoordelijkheid, strategie, havens en mobiliteit

Approved
Frédérique Neuville
Média et ICT | Media en ICT, Sciences humaines | Menswetenschappen, Sport et temps libre | Sport en vrije tijd
Expérience | Ervaring:

Expérience de plus de 10 ans en communication, relations publiques, mise en réseau, recherche de fonds, marketing sportif et culturel, développement de projets associatifs. En formation constante tant les domaines précités évoluent constamment.

Approved
Inge Jooris
Politique | Politiek en instellingen, Média et ICT | Media en ICT
Expérience | Ervaring:

I have almost 15 years of experience as a communications professional. I have led many public awareness campaigns and I have twice built a communications team from the ground up.

My colleagues and friends tell me I am an excellent spokesperson and communicator. I am fascinated by all communication techniques, how to build up a good story, how to reach the target public, how to win people’s hearts and minds.

Approved
Danièle Meulders
Economie | Economie, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Danièle Meulders est professeure à l’Université Libre de Bruxelles où elle dirige l’équipe de recherche Economie et Genre du département d’économie appliquée (DULBEA) de la Solvay Bussiness School of Economics and Management. Elle a aussi enseigné à l’université de Genève et à l’université de Strasbourg.
Elle a été directrice adjointe du groupement de recherche européen marché du travail et genre en Europe (MAGE-Université Paris Descartes), membre du groupe d’expert de la commission européenne Genre et Emploi (EGGE). Ses thèmes de recherche sont, dans le domaine de l’économie du travail ; les inégalités femmes/hommes sur le marché du travail (écarts salariaux, sous-emploi, ségrégations), représentation des femmes dans la recherche, dans le domaine de l’économie publique ; la protection sociale, la taxation et la redistribution des revenus, la pauvreté et les effets des politiques publiques sur les inégalités. Elle a dirigé différents projets de recherche européens : Shemera (Euro-Mediterranean research cooperation on gender and science), Mocho (The Rationale of Motherhood Choices) et participé à l’élaboration de She Figures (2009 et 2012).

Approved
Eline Severs
Société | Samenleving, Genre | Gender
Expérience | Ervaring:

Ik verricht sinds 2008 wetenschappelijk onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen en etnisch-culturele minderheden, de legitimiteit van representatieve democratie en de betekenis van democratische innovaties, zoals referenda en loting.

Jump to page:
1 2 3 4 5