het project

Expertes.brussels plaatst vrouwelijke experten in de kijker

De databank expertes.brussels verzamelt meer dan honderdvijftig vrouwelijke Brusselse experts uit zeer verscheiden domeinen. De expertes wonen of werken in Brussel en hebben allemaal meer dan vijf jaar professionele of onderzoekservaring.

Waarom een databank met vrouwelijke expertes?

Vrouwen komen structureel minder aan bod in de media, zijn ondervertegenwoordigd in raden van bestuur of adviesorganen en zijn bijna altijd in de minderheid in panels of debatten. Expertes.brussels toont aan dat er geen gebrek is aan vrouwelijk talent en vrouwelijke expertise, integendeel.

Het initiatief sluit aan op de quotawet van 2017, die bepaalt dat de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven voor minstens een derde uit vrouwen moeten bestaan. Zowel de vrouwen als de bedrijven winnen bij deze wet.

Inschrijven

Selecteer je expertisedomein en geef aan of je beschikbaar bent voor lezingen en debatten.

Criteria voor deelname zijn: minstens 5 jaar professionele of onderzoekservaring en wonen of werken in Brussel. Ook ervaringsdeskundigen zijn welkom.