Doctoraatsmedewerker bij de onderzoeksgroep HaUS, KU Leuven (Housing and Urban Studies).
Mijn onderzoek focust op kwetsbaarheid op de woningmarkt, met specifieke interesse voor discriminatie op de private huurmarkt, uithuiszettingen, thuisloosheid en nieuwe wooninitiatieven.

Ik werkte onder andere mee aan de Diversiteitsbarometer Huisvesting i.o.v. het Interfederaal Gelijkekansencentrum (nu Unia) en het onderzoeksproject DieGem (i.o.v. IWT) dat solidariteit in diversiteit bestudeerde.

Francais, Nederlands, English
Contact & Info