Droit | Recht
Le statut de ce compte utilisateur est Approuvé·e

ik heb twintig jaar ervaring in werkgeverschap en sociaal overleg, waarvan de laatste 15 jaar in de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Het personeelsbeleid en de sociale zekerheid van het personeel van lokale besturen in Vlaanderen is mijn vakgebied. Mijn werk bestaat uit adviesverlening, sociaal overleg en netwerken/kennis delen.

Français, Nederlands, Anglais
Oui
Contact & Info